Tali Lebar 1 Cm

tali id card

Spesifikasi Tali Lebar 1 Cm

  • Tali lebar 1 cm
  • Panjang 90cm
  • Bahan sarung
  • Aksesoris kait
  • Sablon 1 warna
Jumlah Harga (Rp.)
50-500 3.500
500-1000 3.250
1000-2000 3.000